Entertrainment

Een andere metafoor voor veranderen is leren. Om iets te veranderen, moeten wij immers iets bij- of afleren.

Leren gebeurt vaak alleen als iemand gemotiveerd is om te leren. In de ervaring van U-Deal zijn mensen die plezier hebben in het proces van leren vaak uiterst gedreven om het gewenste te leren. Daarom kiest U-deal voor een spannende combinatie van training en entertainment: entertrainment. Want waarom zou uw heidesessie, teambuilding en leerprogramma alleen leerzaam of alleen leuk moeten zijn, als u beide kunt combineren?

Voorbeelden van entertrainment

Veranderen, leren, surfen: de kunst van anticiperen en aanpassen

Al wat leeft, leeft doordat het zich aanpast aan de steeds veranderde omstandigheden. Een ander woord voor dat proces van aanpassen is ‘leren’. We leren steeds met nieuwe omstandigheden omgaan. Leren is het verschil tussen hoe we nu ervaren en hoe we in de toekomst willen ervaren. 

Dit geldt universeel. Nergens wordt mij dit zo duidelijk als tijdens mijn favoriete bezigheden: golfsurfen en SUP-en (Stand Up Paddleboarden).
Water is voortdurend in beweging en nooit onder onze controle. De gedragingen van de elementen maken dat elke surfer/SUP-er voortdurend snel moet kunnen leren hoe hij/zij op de veranderingen van de elementen kan anticiperen, om zo óf mee te kunnen bewegen met hun gedragingen óf om te berusten, en te accepteren dat haar krachten veel te groot zijn om te beïnvloeden.

In die zin is water de perfecte metafoor voor elk aspect van het leven. Altijd in beweging, zelden voorspelbaar, te groot om te bevatten en te beïnvloeden. Surfen en SUP-en zijn dan ook de aangewezen metaforen voor hoe wij als mensen met die aspecten van het leven omgaan. De beloningen die de juiste afstemming op de elementen van het leven brengen, of juist de gevolgen ondergaan van het niet juist inschatten van die elementen, met alle consequenties die daarbij horen. De constante leercyclus die hiermee gepaard gaat.

 

In een boeiende en leuke eendaagse surf- of SUP-workshop leert u hoe u, door uw onderbewustzijn maximaal te benutten, snel kunt anticiperen en op deze anticipaties kunt handelen. Een vaardigheid die u uiteindelijk op veel vlakken in uw leven zult kunnen toepassen, met maximale resultaten.

Scroll naar boven